เกมส์ คาสิโน จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการป้องกันและปราบปรามการพนันในประเทศไทยนั้นมี 3 ประการ ที่ส่งผลทำให้คนไทยยังสามารถเข้าถึงคาสิโนออนไลน์ได้จนถึงทุกวันนี้ คือ

1) บทบัญญัติกฎหมายการพนันมีความล้าหลัง ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมปัญหาการพนัน โดยเฉพาะประเภทการพนันตามที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัติ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการตีความบทบัญญัติของกฎหมาย 

2) การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันตามมาตรา 12 นั้นไม่ได้แบ่งแยกการกระทำความผิด และการกำหนดความผิดของผู้เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามทฤษฎีสัดส่วนโทษที่ได้กำหนดไม่รุนแรงมากพอ จึงทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และ 

3) การนำมาตรการในการควบคุมการพนัน โดยกำหนดสถานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการพนันในประเทศไทยนั้น ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและให้ครอบคลุมไปถึงการพนันออนไลน์ 

ในประเทศไทย ปัญหาการพนันถูกมองว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อันดีของประชาชน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดให้ มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนันตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการจัดให้มีการเล่นหรือ เข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ 

3winคาสิโน ขณะที่ในหลายประเทศอนุญาตให้มีการ ประกอบธุรกิจสถานคาสิโนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรอย่างมหาศาล จึงทำให้แม้จะผิดกฎหมายแต่ก็ยังเกิดปัญหาการลักลอบเปิดบ่อนการพนันอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนการทุจริตติดสินบนเจ้า หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดส่วยการพนันขึ้นภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน อาทิ การวิ่งเต้นโยก ย้ายตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งพื้นที่ใดมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่หรือหลายแห่ง การส่งส่วยการพนันก็มากตามขนาดและจำนวนบ่อนพนันในพื้นที่นั้น ส่งผลให้เกิดเจ้าหน้าที่รัฐบางราย มีการวิ่งเต้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อต้องการมีอำนาจเหนือพื้นที่ปกครองนั้น ๆ โดยมุ่งหวังในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามบ่อนการพนันเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับ

จากข้อความข้างต้น ทำให้การเล่นพนันออนไลน์กับเว็บต่างประเทศที่น่าเชื่อได้ถือเป็นการช่วยชาติทางหนึ่งโดยการตัดโอกาสการรับส่วยของเจ้าพนักงาน

circusartikel24.com แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายแต่การกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันก็ไม่ได้ลดลง แต่ยังคงมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายมากมาย หลายแห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่างสถานที่สามารถติดต่อและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงได้มีการพัฒนาธุรกิจการให้บริการเข้าเล่นการพนันผ่านทาง เว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มืออย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่า “การพนันออนไลน์” นั้นเอง ทั้งที่เป็นการให้บริการเปิดให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่างประเทศก็ตาม ฉะนั้นก่อนเราจะตัดสินใจสมัครสมาชิกเว็บใดเว็บหนึ่ง ควรตรวจสอบว่าเว็บเหล่านั้นมีใบอนุญาตในประเทศที่ตั้งอยู่หรือไม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *